Organizing Committee


Advisory Chairs


  Prof. Yiyu Yao, University of Regina, Canada
  Prof. Changsheng Xu, Chinese Academy of Sciences, China

 

General Chair


  Prof. Jin Gou, Huaqiao University, China

 

Conference Co-Chair


  Prof. Li Ma, North China University of Technology, China

 

Conference Program Chairs


  Prof. Jixin Ma, University of Greenwich, UK
  Prof. Hui Tian, Huaqiao University, China
  Prof. Chuan Qin, University of Shanghai for Science and Technology, China

 

Conference Local Organising Committee


  Prof. Yonghong Chen, Huaqiao University, China
  Mr. Hui Ying, Huaqiao University, China
 

 

Conference Publicity Chairs


  Prof. Jialin Peng, Huaqiao University, China
  Assoc. Prof. Yiqiao Cai, Huaqiao University, China
  Assoc. Prof. Hongbo Zhang, Huaqiao University, China
  Dr. Hanyu Quan, Huaqiao University, China